Най-добрата регенерираща клетките терапия !!! The Best cells regenerating therapy!!!

Written by

Здравейте, приятели. Днес ще ви разкажа защо и как се реших на направя 5 дни Juice Cleanse Терапия, и какви са ползите от нея.
Тези от вас, които следят блога ми знаят, че много скоро правех детокс с една напитка, която изчиства дебелото черво. Днес ми се налага да започна пречистваща диета, която да обнови целият ми организъм. Защо ли? Защото ми се наложи да пия 5 дни антибиотик, заради инфекция от растящ мъдрец. Тези от вас, които са имали проблем с мъдреците, знаят за каква болка и дискомфорт говоря. Въпреки нежеланието ми да приемам такъв тип лекарства се наложи да го направя. Не знам дали знаете, че когато се приема антибиотик, паралелно с това се взима Витамин Б комплекс и пробиотик (около 2 часа след приемането на антибиотика). До тук добре, погрижих се за чревната флора и за подсилването на имунната система, благодарение, на което нямах проблеми със стомаха. В главата ми остана мисълта, как да пречистя целия си организъм, защото все още усещам страничните ефекти от приема на антибиотика (главоболие, световъртеж и лек обрив). Това е една от основните причини, за се реша на пречистващата диета със сокове.
Ако някой от вас иска също да пробва тази реновираща организма диета, ще обясня как подробно се прави.
Това, което трябва да знаете, че тя не е подходяща за диабетици, бременни & кърмачки и хора с ниско кръвно налягане (90/60).
Два дни преди да се започне детокс терапията, трябва да се хапват само салати, за да се подготви организма за изчистването на тялото. Тази терапия се прави 3, 5, 7 или 10 дни. Пие се 250мл. сок от всякакви плодове и зеленчуци през 2 часа, като плодовете и зеленчуците не трябва да се смесват. Пие се само плодов или само зеленчуков сок. Например, сутринта може да пиете плодов сок, след това зеленчуков, после пак плодов. Изборът е изцяло ваш, може само плодови, или само зеленчукови сокове. Аз препоръчвам редуването им, за да може да се приемат различни минерали и витамини. След приключване на детокс терапията, трябва отново два дни да се хапват само салати, за да не се натовари организма. На третия ден може да включите млечните продукти, а на четвъртия и месните.
По време на терапията се пие много вода и се избягват много тежки физически упражнение, защото тялото трябва да използва енергията за пречистването и обновяването на клетките.

Има 7 основни ползи от Juice Cleanse Терапия:
– Изчистване и обновяване на храносмилателната система
– Пречистване на черния дроб
– Елиминиране на свободните радикали от тялото
– Увеличава енергията
– Намалява физическите проблеми (главоболие, синузит, обриви, гастрит и др.)
– Обновяване и възстановяване на клетките
– Хидратaция
В следващите 5 дни ще разказвам стъпка по стъпка как се чувствам, какво усещам и как приготвям соковете си.

 

Hello, friends. Today I will tell you why and how I decided to do five days Juice Cleanse Therapy, and what are its main benefits.
Those of you who follow my blog know that two weeks ago did a detox with a drink that clears the colon. Today I have to start cleansing diet to detox my whole body. Why? Because I had to take antibiotic for five days, treating a wisdom tooth infection. If you ever had this type of an infection, you know what I am talking about. Despite my reluctance to accept this kind of medication had to do it. You have to know that when taking an antibiotic, you have to take Vitamin B complex and probiotics as well (about 2 hours after taking the antibiotic). So far so good, I took care of my intestinal flora and strengthening the immune system, due to it I did not have any stomach problems. I was thinking how to cleanse my whole body because I still feel the side effects of taking antibiotics like a headache, dizziness, and mild rash. This is one of the main reasons to decide to do a cleansing diet with juices.
If any of you also wants to try this renovated body diet will explain in detail how you can do it.
What you need to know that it is not suitable for diabetics, pregnant & breastfeeding women and people with very low blood pressure (below 90/60).
Two days before starting the detox therapy should be eating only salads, to prepare the body for its cleanse. You can do it for 3, 5, 7 or 10 days. You will have to drink 250 ml juice from any fruit and vegetables every 2 hours. However, you cannot mix vegetables with fruits. You can drink only fruit or vegetable juice only. For example, in the morning can drink fruit juice, then vegetable then fruits again. In the next two days after finishing the diet, you should eat only salads. On the third day, you can include dairy products and the fourth and meat.
During therapy, you have to drink plenty of water and avoid heavy physical exercises because the body must use the energy for its rejuvenation.

There are seven major benefits of Juice Cleanse Therapy:
– Rest and repair the digestive system
– Rest and repair the Liver
– Elimination of free radicals from the body
– Increases energy
– Reduces physical problems (headaches, sinusitis, rash, gastritis, etc.).
– Renovation and restoration of cells
– Rehydrate the body

In the next five days will explain you step by step how I feel, what I feel and how I prepare my juices.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *